Polityka prywatności oraz stosowanie plików cookies

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest administrator serwisu dostępnego pod adresem www.medkurier.pl. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu, tekstowych, graficznych czy układu strony są zastrzeżone. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: redakcja@medkurier.pl

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową: redakcja@medkurier.pl

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego Administratorowi przez Użytkownika zezwolenia. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako element bazy danych przechowywany na serwerze właściciela serwisu odpowiednio zabezpieczony zapewniający właściwą ochronę.

Użytkownicy korzystają z serwisu bez konieczności rejestracji, bez zbierania danych osobowych za wyjątkiem anonimowego wpisu do rejestru numerów IP, z których nastąpiło połączenie z serwerem.

Dane osobowe przetwarzane mogą być w celach wyszczególnionych poniżej:

Analiza aktywności Użytkowników serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– daty i godziny odwiedzin serwisu

– czasu spędzonego w serwisie

– rodzaju systemu operacyjnego

– przybliżonej lokalizacji

– rodzaju przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu

– odwiedzonych podstron

Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– adresu e-mail,

– imienia i nazwiska

Przesyłanie wiadomości marketingowych – newsletter lub mailing – wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– adresu e-mail,

– imienia i nazwiska

Dane osobowe przetwarzane w celu analizy preferencji i zachowania Użytkownika oraz tworzenia profilu Użytkownika dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketingu bezpośredniego:

– Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: przetwarzane będą dane osobowe podane w formularzu zapisu do newslettera, informacje związane z  aktywnością w ramach serwisu w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika, dane geolokalizacyjne, pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach, tj. odwiedzanych miejscach oraz aktywności w serwisie, informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki);

– W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania o produktach i usługach, w tym informacjach marketingowych pochodzących od partnerów serwisu, przetwarzane będą dane z profilu i formularza zapisu do newslettera.

Prawa Użytkownika

Każdy Użytkownik, który zostawił na stronie komentarz ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia ich w części lub całości z poziomu edycji własnego komentarza.

Medkurier.pl nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że zakresie i celu przewidzianym przez prawo i na wniosek uprawnionego organu państwa.

Zgody marketingowe i na wysyłkę newslettera Użytkownik może w każdej chwili odwołać (odkliknąć).

Reklamy wyświetlane w serwisie wykorzystują zewnętrzne systemy reklamowe.

Pliki cookies

Serwis medkuier.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, Użytkownik akceptuje umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na swoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika lub osób trzecich.

Serwis może umieszczać na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

– statystycznym,

– przystosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika

– reklamowym, umożliwiając dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w serwisie oraz sposobu korzystania z serwisu.

Serwis korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia (typ urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,  IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia).

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies.

Użytkownik może usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem z serwisu.

Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies można znaleźć pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), serwis przechowuje pliki cookies przez okres do pięciu lat.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacje o zmianach Polityki prywatności zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione w serwisie.